Cách gộp ô trong excel không mất dữ liệu -

Cách Gộp Ô Trong Excel Không Mất Dữ Liệu


Chúng tôi chia sẻ bạn 2 phương pháp có thể thực hiện trên cả Excel 2003, 2007, 2010, 2013 và cả 2016 cũng như các phiên bản Excel mới hơn Cách gộp ô trong Excel không bị mất dữ liệu 1/ Hướng dẫn làm trên Word 2003. Gộp ô nhằm mục đích trình bày bảng excel cho khoa học, cấu trúc gọn gàng để dễ dàng theo dõi Cách gộp ô trong Excel không mất dữ liệu bằng Macros. Ngoài 02 cách thông dụng ở trên, bạn có thể sử dụng công cụ Macros để gộp ô trong Excel không bị mất dữ liệu. Việc gộp ô chưa có dữ liệu và gộp ô có dữ liệu hoàn toàn khách nhau. Gộp ô (Merge Cell) theo cách thông thường bạn hay sử dụng trực tiếp Merge & Center để gộp ô trong Excel, việc làm này dẫn đến các ô có dữ liệu liên quan sẽ bị mất (mất dữ liệu ở những ô sau vì Merge Cell chỉ giữ lại dữ liệu ở cách gộp ô trong excel không mất dữ liệu ô đầu tiên) CÁCH GỘP Ô KHÔNG MẤT DỮ LIỆU TRONG EXCEL. Thực hiện: Ví dụ mình có hàng chữ Blog Chia Se Kien Thuc, zip/postal code vietnam mỗi chữ nằm ở một ô như hình bên dưới. Cách gộp nhiều ô Excel không mất dữ liệu. Trong bài hướng dẫn này, Học Excel Online sẽ giải thích cách khóa một ô hoặc một số ô trong Excel để bảo vệ chúng khỏi bị xóa, ghi đè hoặc chỉnh sửa. Để gộp ô Excel, chọn ô bạn muốn hợp nhất. Trong trang tính Excel, các bạn có thể sẽ phải gộp hai ô hay nhiều ô free binary options software lại thành. Mỗi một chữ ở ô khác nhau và bạn cần ghép chúng lại trong 1 ô mà không muốn mất dữ liệu Trên đây là cách gộp 2 hay nhiều ô, hàng thành 1 trong Excel mà không mất dữ liệu. Cách gộp ô trong Excel không mất dữ liệu bằng Macros.


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *