Trigger nghĩa là gì -

Trigger Nghĩa Là Gì


Nào, hãy cùng ITNavi tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về vấn đề này ngay sau đây Trigger là gì? Còn khi là động từ thì trigger có nghĩa là trigger nghĩa là gì gây ra, bắt đầu một quá trình nào đó A trigger can instruct the database system to take a specific action, depending on the particular change attempted. trigger switch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Trigger là gì cũng như ý nghĩa và cách sử dụng Trigger. verb block, check, halt, stop mạch trigger, mạch lẩy, bộ phận khởi động, mạch trigơ, mạch khởi động, mạch kích thích, mạch bẫy, bistable trigger circuit, mạch trigger. Những brokers desde un rublo opciones binarias ý nghĩa của Trigger Những nghĩa khác của trigger Theo nghĩa chính thức trong các từ điển tiếng Anh, trigger có thể là danh từ hoặc động từ tùy theo sự xuất hiện của nó trong câu. cho mình hỏi là Chemical feed và Surge tank nghĩa là gì vậy ạ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trigger switch..Trigger thực thi một cách tự động khi một trong ba câu lệnh Insert, Update, Delete làm thay đổi dữ liệu trên bảng có chứa trigger.. Trigger Line là gì? Còn trong đời sống ngày nay, khi internet đã trở thành một phần thiết yếu, lại có càng nhiều từ mới ra đời từ internet mà Trigger là game binomo một ví dụ điển hình Khi thực hiện một Trigger thì SQL tự động tạo ra 2 bảng Inserted và Deleted trong bộ nhớ chính và cục bộ cho mỗi Trigger, có nghĩa là khi áp dụng Trigger trên bảng nào thì bảng Inserted và Deleted sẽ được sử dụng riêng cho đó bảng đó Trigger (Off) Trigger (Off) là gì? Hiểu đơn giản thì Trigger là một stored procedure không có tham số. a part of a gun that causes the gun to fire when pressed: 2.


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *